[سلام میهمان عزیز ، به وب سایت نظام تمدن نوین اسلامی خوش آمدید] - آخرین منتشر شده ها:
صفحه ی اصلی / ادله ی عدم امکان تبیین نظام جزء با تکیه بر اصول اسلام (ناب محمدی)

ادله ی عدم امکان تبیین نظام جزء با تکیه بر اصول اسلام (ناب محمدی)

الف) عدم توانایی در ارائه ی اصول راهبردی متعالی از سوی مکاتب و فرهنگ های دیگر جهان

ب) ناامیدی و ناتوانی همه ی قدرت های بزرگ از تبیین چنین نظامی

ج) لازم ملزوم بودن امکان تبیین نظام با اصول راهبردی اسلام