[سلام میهمان عزیز ، به وب سایت نظام تمدن نوین اسلامی خوش آمدید] - آخرین منتشر شده ها:
صفحه ی اصلی / ادله ی مقتضی زمان و ضرورت عقلی بودن مطالبه ی تبیین نظام از سوی امام خامنه ی

ادله ی مقتضی زمان و ضرورت عقلی بودن مطالبه ی تبیین نظام از سوی امام خامنه ی

 

 ادله ی ضرورت عقلی داشتن و مقتضی زمان بودن

مطالبه ی تبیین نظام از سوی امام خامنه ی