[سلام میهمان عزیز ، به وب سایت نظام تمدن نوین اسلامی خوش آمدید] - آخرین منتشر شده ها:
صفحه ی اصلی / سالم نماندگی از تحریف معنویی مذاهب اسلامی غیر متکی به ولایت

سالم نماندگی از تحریف معنویی مذاهب اسلامی غیر متکی به ولایت

الف) گرفتاری به افراط و تفریط

ب) گرفتاری به اقدامات موافق با آرمانهای مخالفان اسلام

ج) ندانستن روش استنباط اصول راهبردی توحیدی (موافق با عقل و علم)