[سلام میهمان عزیز ، به وب سایت نظام تمدن نوین اسلامی خوش آمدید] - آخرین منتشر شده ها:
صفحه ی اصلی / عدم توانمندی اصول راهبردی فرهنگ های دیگر جهان (برای تبیین چنین نظامی)

عدم توانمندی اصول راهبردی فرهنگ های دیگر جهان (برای تبیین چنین نظامی)

۱) ناقص بودن ابزار فرهنگ های غیر دینی

۲) سالم نماندگی از تحریف در ادیان ابراهیمی غیر اسلام

۳) سالم نماندگی از تحریف معنویی مذاهب اسلامی غیر متکی به ولایت