[سلام میهمان عزیز ، به وب سایت نظام تمدن نوین اسلامی خوش آمدید] - آخرین منتشر شده ها:
صفحه ی اصلی / مباحث مقدماتی برای نظام سازی معرفتی / موانع تمدن سازی بر مبنای معرفت توحیدی اسلام

موانع تمدن سازی بر مبنای معرفت توحیدی اسلام

موانع تمدن سازی بر مبنای معرفت توحیدی اسلام

فصل اول)صفات و روحیات مانع توسعه تمدن نوین اسلامی              

۱) روحیه ی ما نمی توانیم

۲) روحیه ی افراطی و سلبی در مواجهه با فرهنگ بیگانه

۳)روحیه ی عدم سازش و اتحاد پذیری

۴) روحیه ی برخورد غلط با تحول و مدیریت آن

۵) روحیه ی اقدام ناهوشیارانه ی بدون ‌توجه و بدون بصیرت

۶)روحیه ی علم گرایی غافلانه از نظام معرفتی خویش

۷)روحیه ی عدم انسجام بخشی به نظام معرفتی خویش

۸)روحیه عدم پایبندی و عدم اعتماد به ارزش های خویش

۹)روحیه ی تقلید افراطی در نقاب روشنفکری

۱۰)روحیه ی غرض ورزی شخصی در اقدام های دینی

۱۱)روحیه ی عدم تشخیص درست ِاولویت های اقدام

۱۲)روحیه ی علم گرایی بدون توجه به تربیت اخلاقی