[سلام میهمان عزیز ، به وب سایت نظام تمدن نوین اسلامی خوش آمدید] - آخرین منتشر شده ها:
صفحه ی اصلی / عدم توانایی در ارائه ی اصول راهبردی متعالی از سوی مکاتب و فرهنگ های دیگر جهان

عدم توانایی در ارائه ی اصول راهبردی متعالی از سوی مکاتب و فرهنگ های دیگر جهان

  1. ناقص بودن ابزار فرهنگ های غیر دینی
  2. سالم نماندگی از تحریف در ادیان ابراهیمی غیر اسلام
  3. سالم نماندگی از تحریف معنویی مذاهب اسلامی غیر متکی به ولایت